Βιωματικό εργαστήριο Φόβος

Το σεμινάριο αυτό πραγματεύεται:

 • Τον εκφοβισμό και πως έχει επιδράσει μέσα μας και τι αντίκτυπο είχε και έχει στη ζωή μας.
 • Τους πραγματικούς και τους φανταστικούς φόβους. Για ποιο λόγο και σε τι βαθμό τους “κρατάμε”.
 • Τέλος διερευνούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να τους υπερβούμε.
 • Ο καθένας μας, ειδικά αυτή την εποχή, αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό οικονομικές προκλήσεις .

  Σ’ αυτό το σεμινάριο βλέπουμε πως αντιλαμβανόμαστε τα χρήματα, πόσο ασφαλείς νιώθουμε με τα εισοδήματα μας, πόσο νιώθουμε ότι αξίζουμε και μπορούμε να έχουμε οικονομική ευχέρεια.

  Διερευνούμε τους μύθους και τις αλήθειες που κρύβονται πίσω από τα χρήματα και σε τι εστιάζουμε, δηλαδή στην έλλειψη ή την αφθονία

  Τέλος ανακαλύπτουμε με ποιους τρόπους μπορούμε να αλλάξουμε την οπτική, τη στάση και τη νοοτροπία μας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε όλες τις δυνατότητες για αύξηση των εισοδημάτων μας.

  Με ποιο τρόπο δημιουργούμε τις σχέσεις που επιθυμούμε

  Σ’ αυτό το σεμινάριο αναγνωρίζουμε αρχικά τα μοντέλα σχέσεων που δημιουργούμε και πού μας εξυπηρετούν. Στη συνέχεια μαθαίνουμε με ποιο τρόπο να τ’ αποκωδικοποιήσουμε και να διαμορφώσουμε εκ νέου υγιείς και λειτουργικές σχέσεις. Το κλειδί είναι η κατανόηση των υποσυνείδητων προτύπων στις σχέσεις μας.

  Mε ποιο τρόπο θέτουμε τους στόχους μας αυξάνοντας τις πιθανότες επίτευξης

  Σ’ αυτό το σεμινάριο μαθαίνουμε πως να βρίσκουμε τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε. Επίσης, μαθαίνουμε με ποιο τρόπο να θέτουμε στόχους, πως να καθορίζουμε τα βήματα που χρειάζεται ν΄ακολουθήσουμε και τι είδους δράση χρειάζεται για την επίτευξή τους.