Οικονομικό, η κυριότερη πηγή άγχους στην σύγχρονη εποχή.

Ο καθένας μας, ειδικά αυτή την εποχή, αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό οικονομικές προκλήσεις. 

Σ’ αυτό το σεμινάριο βλέπουμε πως αντιλαμβανόμαστε τα χρήματα, πόσο ασφαλείς νιώθουμε με τα εισοδήματα μας, πόσο νιώθουμε ότι αξίζουμε και μπορούμε να έχουμε οικονομική ευχέρεια.

Μαθαίνουμε τους μύθους και τις αλήθειες που κρύβονται πίσω από τα χρήματα και με ποιο τρόπο, αλλά και πόσο μας επηρεάζουν.

Ανακαλύπτουμε σε τι εστιάζουμε, δηλαδή στην έλλειψη ή την αφθονία και πως καθορίζει την οικονομική μας ευημερία. 

Τέλος μαθαίνουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε την οπτική, τη στάση και τη νοοτροπία μας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε όλες τις δυνατότητες για αύξηση των εισοδημάτων μας.