Οικονομικό, η κυριότερη πηγή άγχους στην σύγχρονη εποχή.

Ο καθένας μας, ειδικά αυτή την εποχή, αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό οικονομικές προκλήσεις. 

Σ’ αυτό το σεμινάριο βλέπουμε πως αντιλαμβανόμαστε τα χρήματα, πόσο ασφαλείς νιώθουμε με τα εισοδήματα μας, πόσο νιώθουμε ότι αξίζουμε και μπορούμε να έχουμε οικονομική ευχέρεια.

Διερευνούμε τους μύθους και τις αλήθειες που κρύβονται πίσω από τα χρήματα και  σε τι εστιάζουμε, δηλαδή στην έλλειψη ή την αφθονία

Τέλος ανακαλύπτουμε με ποιους τρόπους μπορούμε να αλλάξουμε την οπτική, τη στάση και τη νοοτροπία μας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε όλες τις δυνατότητες για αύξηση των εισοδημάτων μας.