ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

To σεμινάριο Παγκόσμιες Σχέσεις σχεδιάστηκε για να δώσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία με τα οποία οι θεραπευτές θα μπορούν να εντοπίζουν, να αφαιρούν και να αντικαθιστούν κρυμμένες προκαταλήψεις, μνησικακίες, απέχθειες, κακίες, φόβους και μίση στην αλληλεπίδρασή τους με τις διάφορες χώρες και πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο. Πολλά από αυτά μπορεί να είναι γενετικά, από το συλλογικό ασυνείδητο, από προγράμματα που δεχτήκαμε μέσω των ΜΜΕ κλπ.

Παράλληλα βοηθά στην απελευθέρωση πεποιθήσεων που κρατούν τους θεραπευτές από το να εργάζονται με ανιδιοτελή αγάπη, με οποιονδήποτε βρεθεί στο δρόμο τους, από οποιαδήποτε χώρα, πολιτισμό, κουλτούρα ή θρησκευτικό υπόβαθρο.

Στις θεραπείες, η πολιτιστική κληρονομιά και οι φυλές αποτελούν σημαντικούς παράγοντες και θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή, διότι κάθε φυλή, πολιτισμός, θρησκεία, εθνότητα και τάξη έχουν τις δικές τους πεποιθήσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές.

Είναι ένα σεμινάριο που διδάσκει και δουλεύει τις Γενετικές και Ιστορικές Προκαταλείψεις προς τις διάφορες φυλές, χώρες, θρησκείες (ακόμα και τις δικές μας!!!), τύπους και ιδιότητες ανθρώπων, συμπεριφορές, επαγγέλματα, κοινωνικές τάξεις, θεσμοί κλπ.

Διδάσκεται διαδικτυακά και δια ζώσης
✴️ Η διάρκεια του είναι πέντε (5) συνεχόμενες ημέρες με διαλείμματα για καφέ και γεύμα.
Θα λάβετε :
- Εγχειρίδιο σπουδαστών στα ελληνικά
- Πιστοποίηση θεραπευτή του Βασικού Επιπέδου από τη Vianna Stibal και το Ίδρυμα THInK (ThetaHealing Institute of Knowledge®)